تظاهرات در تاکستان و کاشان

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز(محا)، جمعی از اهالی تاکستان واقع در استان قزوین و کاشان در استان اصفهان با حضور در خیابان ها به تظاهرات ضد حکومتی پرداختند.

مردم تاکستان در روزهای قبل هم با حضور در خیابان ها شعارهای ضدحکومتی همچون مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه ای سر داده بودند.

به نظر میرسد که این اولین تظاهرات خیابانی در کاشان می باشد.

اعتراضات خیابانی در ایران از روز 7 دی ماه شروع و هنوز هم ادامه دارد.

به گفته منابع رسمی این تظاهرات ها بیش از 20 کشته و صدها نفر زخمی در پی داشته است.