تظاهرات در برابر کنسولگری ایران/ درگیری معترضین باپلیس

این پست نیز در دسترس است: faفارسی

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محل)٬ گروهی از اعضا و هواداران «حزب حرکت کارگران» (حزب مارکسیست-لنینست) ترکیه در حمایت از اعتراضات اخیر در ایران با تجمع در مقابل کنسولگری ایران در استانبول تظاهرات کرده و شعارهایی نظیر “مردم ایران تنها نیستند” سر دادند.

در جریان برگزاری این تظاهرات و قرار دادن تاج گل سیاه در مقابل ساختمان کنسولگری ایران و قرائت بیانیه، تظاهرات کنندگان با نیروهای امنیتی درگیر شدند که در نتیجه آن 11 نفر از معترضان دستگیر شدند.

دستگیر شدگان به مرکز پلیس شهر استانبول انتقال یافتند.

این پست نیز در دسترس است: faفارسی