تظاهرات در برابر کنسولگری ایران/ درگیری معترضین باپلیس

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محل)٬ گروهی از اعضا و هواداران «حزب حرکت کارگران» (حزب مارکسیست-لنینست) ترکیه در حمایت از اعتراضات اخیر در ایران با تجمع در مقابل کنسولگری ایران در استانبول تظاهرات کرده و شعارهایی نظیر “مردم ایران تنها نیستند” سر دادند.

در جریان برگزاری این تظاهرات و قرار دادن تاج گل سیاه در مقابل ساختمان کنسولگری ایران و قرائت بیانیه، تظاهرات کنندگان با نیروهای امنیتی درگیر شدند که در نتیجه آن 11 نفر از معترضان دستگیر شدند.

دستگیر شدگان به مرکز پلیس شهر استانبول انتقال یافتند.