تشکیل استان اصفهان شمالی تصویب شد

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس از تصویب کلیات طرح تأسیس استان اصفهان شمالی در جلسه کمیسیون شوراهای مجلس با رأی اکثریت اعضاء خبر داد.

استفاده از نام اصفهان در استان تازه تاسیس روندی است که در تقسیم استان خراسان نیز دنبال شد.

اما وقتی استانهای جدید در آذربایجان تشکیل می شوند نام آذربایجان از آنها حذف می شود!

Comments: 0

رفتن به نوار ابزار