تشدید فشار بر فعالین آذربایجانی؛صدور یک سال حبس تعزیری و جریمه نقدی برای سهند معالی

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) سهند معالی فعال ملی مدنی آزربایجانی طی تماسی که با خانواده و نزدیکان خویش داشته از صدور یک سال حبس تعزیری و جریمه نقدی برای خود خبر داده است.

اتهام “درگیری و ضرب و جرح مامورین” دلیل حکم صادره در دادگاه عنوان شده است و قاضی شهادت دروغ شاکیان را برای صدور رای کافی دانسته است.

سهند معالی فعال ملی مدنی اهل سراب روز پنجشنبه ۹۸٫۲٫۱۲ در محل کارش همراه با ضرب و شتم بازداشت شد.

قاضی پرونده شکایت مامورین مبنی بر درگیری آقای معالی را مبنای حکم صادره قلمداد کرده، این در حالیست آقای معالی بعلت عدم ارائه حکم بازداشت از سوی ضابطین قضایی نسبت به بازداشت خویش مقاومت کرده بود.

آقای معالی پیشتر طی دو حکم جداگانه به یک سال زندان و ده ماه حبس تعزیری محکوم شده است وی بیش از سه ماه در زندان مرکزی سراب در حال سپری کردن دوران محکومیت خویش می باشد.