ترکیه خواهان اصلاحات در شورای امنیت سازمان ملل شد

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) فریدون سینیرلی اوغلو، نماینده دائم ترکیه در سازمان ملل متحد با اشاره به اینکه شورای امنیت این سازمان به دلیل وجود عضویت دائم با حق وتو، نیازمند اصلاح است اظهار داشت: این امتیاز هیچ خدمتی (برای جهان) جز تامین منافع کشورهای دارای حق وتو ندارد. شورای امنیت را تبدیل به یک نهاد بی مسئولیت و غیردموکراتیک کرده است که این موضوع چندجانبه گرایی و اعتماد را از سازمان ملل سلب می کند. افزایش اعضا و شانس همه کشورها برای حضور در آن، این نهاد را حساس تر و دموکراتیک تر خواهد کرد.

سینیرلی اوغلو که در نشستی با عنوان “نمایندگی عادلانه در شورای امنیت سازمان ملل و افزایش اعضا” سخن می گفت، با اشاره به نیاز فوری به اصلاحات در شورای امنیت افزود: باید تلاش کنیم که شورای امنیت آینه جهان در حال تغییر امروز باشد.

وی با بیان اینکه برای بی ثمر نماندن این تلاش‌ها نیازمند رویکرد فراگیر در این زمینه هستیم، تصریح کرد: “نباید منافع فردی مقدم بر منافع مشترک شود. این اصلاحات همچنین باید مورد قبول تمامی دولت ها باشد.

اصرار در خصوص افزایش اعضای دائم شورای امنیت اصلی ترین عامل عدم پیشرفت در روند ایجاد اصلاحات در این شورا است. دقیقا به دلیل وجود حق وتوی برخی کشورها نیازمند این تغییرات هستیم چرا که آنها در موارد زیادی به مسئولیت خود عمل نکرده و در زمان مناسب در بحران های (جهانی) مداخله نکرده اند.