ترویستهای پ.ک.ک/پ.ی.د/ی.پ.گ مردم حسکه سوریه را شکنجه می کنند

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا)٬ جوان 19 ساله ای به نام م.الف که اهل یکی از روستاهای حسکه سوریه است در مقابل فشار گروه تروریستی پ.ک.ک/ پ.ی.د برای شرکت در نبرد ایستادگی کرد و 10 روز پیش توانست خود را به ترکیه برساند.

وی که اکنون نزد بستگانش در شهر سامسون ترکیه است در گفتگو با خبرنگار آناتولی اظهار داشت:

“حسکه تحت کنترل عناصر گروه تروریستی پ.ک.ک/پ.ی.د/ی.پ.گ است، با پدر و مادرم که معلم هستند و 4 برادرم زندگی می کردیم.

آنها، جوانان را مجبور به شرکت در میدان جنگ می کنند. اگر هم قبول نکنند آنها را زندانی و شکنجه می کنند. نگران امنیت خانواده ام هستم. این گروه تروریستی مردم را وادار به تبعیض نژادی کرده و به عرب‌ها به چشم دیگری نگاه می کنند.

آنها ظلم و ستم می کنند. حتی نانوایی ها را محاصره کرده و گاهی مردم نمی توانند یک قرص نان بخرند. ترکیه آغوش خود را به مردم سوریه گشوده است. مردم ترکیه بسیار مهمان نواز و مهربان هستند.

من دانش آموز سال آخر دبیرستان بودم. یک دنیا آرزو و هدف داشتم اما به دلیل این مشکلات رویاهایم را فراموش کردم. از ترکیه یک خواهش دارم و آن این است که گروه تروریستی پ.ک.ک/پ.ی.د/ی.پ.گ را نابود کند تا کشورم امن شود”.