ترویستهای پ.ک.ک/پ.ی.د/ی.پ.گ مردم حسکه سوریه را شکنجه می کنند

این پست نیز در دسترس است: faفارسی

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا)٬ جوان 19 ساله ای به نام م.الف که اهل یکی از روستاهای حسکه سوریه است در مقابل فشار گروه تروریستی پ.ک.ک/ پ.ی.د برای شرکت در نبرد ایستادگی کرد و 10 روز پیش توانست خود را به ترکیه برساند.

وی که اکنون نزد بستگانش در شهر سامسون ترکیه است در گفتگو با خبرنگار آناتولی اظهار داشت:

“حسکه تحت کنترل عناصر گروه تروریستی پ.ک.ک/پ.ی.د/ی.پ.گ است، با پدر و مادرم که معلم هستند و 4 برادرم زندگی می کردیم.

آنها، جوانان را مجبور به شرکت در میدان جنگ می کنند. اگر هم قبول نکنند آنها را زندانی و شکنجه می کنند. نگران امنیت خانواده ام هستم. این گروه تروریستی مردم را وادار به تبعیض نژادی کرده و به عرب‌ها به چشم دیگری نگاه می کنند.

آنها ظلم و ستم می کنند. حتی نانوایی ها را محاصره کرده و گاهی مردم نمی توانند یک قرص نان بخرند. ترکیه آغوش خود را به مردم سوریه گشوده است. مردم ترکیه بسیار مهمان نواز و مهربان هستند.

من دانش آموز سال آخر دبیرستان بودم. یک دنیا آرزو و هدف داشتم اما به دلیل این مشکلات رویاهایم را فراموش کردم. از ترکیه یک خواهش دارم و آن این است که گروه تروریستی پ.ک.ک/پ.ی.د/ی.پ.گ را نابود کند تا کشورم امن شود”.

این پست نیز در دسترس است: faفارسی