تروريست‌ها از سالمندان عفرين به‌عنوان تله انفجارى استفاده می‌كنند

بر اساس اطلاعات خبرگزاری آناتولی از منطقه عملیاتی شاخه زیتون، گروه تروریستی پ.ک.ک/پ.ی.د از سپر انسانی برای مقابله با پیشروی ارتش ترکیه استفاده می‌کند.

نیروهای ارتش ترکیه امروز و در جریان ادامه عملیات پاکسازی روستای اخیرا آزادشده ماسکاه در جنوب غرب عفرین با چهار غیرنظامی 80 تا 90 ساله مواجه شدند.

تروریست‌های پ.ک.ک/پ.ی.د این سالمندان را در اتاقی پر از مین و نارنجک محبوس و درب آن را با مواد منفجره تله‌گذاری کرده بودند.

این مواد منفجره و مین ها توسط یگان تخصصی ارتش ترکیه، خنثی و افراد مذکور نیز به پاسگاه مرزی منتقل شدند. در ادامه 12 چاشنی منفجره دیگر هم در سطح این روستا کشف و خنثی شد.

عناصر گروه تروریستی پ.ک.ک/پ.ی.د با استفاده از غیرنظامیان به عنوان سپر انسانی قصد دارند از نیروهای ترکیه که برای کمک به غیرنظامیان وارد این اماکن می‌شوند تلفات بگیرند.

رفتن به نوار ابزار