ترجمه بلوچی «ماهی سیاه کوچولو» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) کتاب “سْیاهیں ماهیگُک” عبدالماجد سپاهیان توسط نشر ربیدان منتشر و روانه بازار کتاب شد.

سیاهیں ماهیگُک عنوان بلوچی ترجمه ماهی سیاه کوچولو نوشته صمد بهرنگی پدر ادبیات کودک و یکی از مشهور ترین نویسندگان مبارز در  ادبیات معاصر آذربایجان و ایران است.

داستان سرگذشت یک ماهی کوچک که از نظر ظاهری و جسمانی هیچ برتری نسبت به دیگر همنوعان خود نداشت، اما به سبب شجاعت و عزم فراوانی که برای کشف ابهامات و بهبود دنیای خود و همنوعانش داشت او را به عنوان اسطوره دنیای خویش قرار داد.

نویسنده این اثر در بیان وقایع، به تصویر کشیدن مناظر و رعایت اصول فنی و نگارشی آنچنان موفق عمل کرده است که این داستان به عنوان یکی از آثار برجسته ادبیات فارسی شناخته می شود.

ترجمه بلوچی این اثر با عنوان “سیاهیں ماهیگک” که به قلم عبدالماجد سپاهیان نویسنده و مترجم خوش ذوق زبانهای بلوچی و فارسی انجام شده است/ کانال قلم، ادب، فرهنگ و رسانه

Comments: 0

رفتن به نوار ابزار