ترانه آلاء صلاح زن جوان انقلابی اهل سودان

جمعیت معترضان سودانی که اغلب آنها زن هستند، با گردن‌هایی افراشته در حالی که تلفن‌های خود را بالا نگه داشته‌اند تا لحظات را ثبت کنند، به زن جوانی که بالای یک ماشین ایستاده نگاه می‌کنند.

شال سفید او در تضاد با آسمان تیره شامگاه خارطوم است.

او دست راستش را بالا آورده و جمعیت را در شعارهایشان رهبری می‌کند. همه آنها شعارهای او را تکرار می‌کنند:

الثوره (انقلاب)

و او در میان جمع در بین مردم و مردان می خواند:

به اسم دین ما را سوزاندند …

به اسم دین ما را کشتند …

به اسم دین ما را زندانی کردند …

دین از آنها بری است …

دین میگوید بگذر …

دین نمیگوید ساطور به دست بگیر …

دین میگوید عبور کن و در برابر حاکمان مقاومت کن …

Comments: 0

رفتن به نوار ابزار