ترامپ: آمريکا بدترين توافق هاي تجاري را در گذشته داشته است

توئيت ترامپ: آمريکا بدترين توافق هاي تجاري را در گذشته داشته است. چرا ما بايد به اين توافق ها با کشورهايي که به ما کمک نمي کنند ادامه دهيم؟

رفتن به نوار ابزار