تدریس”اهانت”، “تحقیر” و “دروغ” علیه اقوام ایرانی در قالبی رسمی و در کتب مدارس

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز(محا)، اهانت به ائتنیک های ایرانی در کتاب های درسی توسط وزارت آموزش و پرورش این کشور چاپ و سپس بصورت رسمی در مدارس ایران برای بیش از دو سوم جمعیت ایران که از اقوام هستند، تدریس می شود.

در کتاب های تاریخ و مطالعات اجتماعی در دوروس مربوط به سلسله غزنویان،خوارزمشاهیان و سلجوقیان که ترک نژاد هستند و در مجموع بیش از 500 سال بر ایران حکومت کرده اند،نوشته شده است:
“حاکمان ترک تبار که از اقوام بیابان گرد بودند از کشورداری اطلاع چندانی نداشتند آنها می دانستند برای اداره سرزمین پهناور ایران و جمعیت زیاد آن، باید از افراد آشنا به کشور داری استفاده کنند و به همین دلیل، آن ها وزیران باهوش و خردمند ایرانی را انتخاب می کردند.”

این درس در کناب تاریخ پایه پنجم ابتدایی و در سراسر ایران جز دروس اجباری می باشد بعبارتی جهت کسب قبولی، هر نوآموز مجبور به یادگیری مفهوم مذکور می باشد.

همچنین در ذیل مطلب رونق دانش و هنر معماری، نویسنده کتاب فقط از گسترش زبان فارسی سخن گفته و تنها یک سطر از ساخت چند اثر تاریخی در این دوره برای خالی نبودن عریضه، جمله ای نیز نوشته است.

این در حالی است که برخلاف سکوت رسمی حاکم بر کشور،  پهناورترین، قدرتمندترین، عدالتمندترین، هنرپرورترین و دانش طلبترین سلسله ای که در طول تاریخ بر ایران حکمروایی داشته همانا سلسله ترک تبار سلجوقی بوده است.

گفتنی است ایران کشور 80 میلیونی و سرزمینی کثیرالمله٬ کثیرالمذهب و کثیرالدینی است که از اقوام٬ مذاهب و ادیان متعددی برخوردار می باشد. در ایران بترتیب ترکها (آذربایجانیها٬ ترکمنها٬ قشقائیها٬ افشارهای خراسان٬ خلجها٬ قزاقها…)٬ فارسها٬ عربها٬ لورها (بختیاریها٬ لکها…) کردها( کرمانجي،گوراني٬ مکري، سنندجي، سوراني…)٬ مازنیها٬ گیلها٬تاتها٫ تالشها٬ گالشها٬ ارامنه٬ آسوریها٬… و مذاهب شیعه٬ سنی (شافعی٬ حنفی٬ حنبلی)٬ دراویش و اهل حق٬ بهائیان و ادیان مسیحی (کاتولیک رومی، پروتستان، ارتدکس٬ انگلیکان…)٬ زرتشتی٬ یهودی٬ صابئی … و همچنین ناخداباوران زندگی می کنند.