تحویل 45 وابسته به فتو از قطر به ترکیه با پرواز مستقیم

براساس آخرین اخبار دولت قطر ٤٥ مظنون به ارتباط با شبکه تروریستی فتح الله گولن موسوم به فتو را که ساکن قطر بودند با یک پرواز مستقیم از دوحه به آنکارا تحویل مقامات ترکیه داده است.
(سی ان ان ترک)