تجمع کارگران شرکت حمل و نقل “خلیج فارس”

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز(محا)، کارگران شرکت حمل ونقل بین المللی “خلیج فارس” تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این تجمع امروز برابر با 18 دی ماه درمیدان نماز برگزارشده است.

در ویدیوی که از این تجمع در شبکه های اجتماعی انتشار یافته است نشان می دهد که کارگران شعار می دهند:

“عزا عزاست امروز

روز عزاست امروز

زندگی کارگر

روبه فناست امروز”

کارگران تجمع کننده اعلام کرده اند”در ایران  شرکتهای دولتی را بانام خصوصی سازی دراختیارسرداران سپاه می گذارند وآنها نیز بعدازغارت شرکت کارگران رابحال خود رهامی کنند.”
محل کار این شرکت در شهرستان اسلامشهر تهران قرار دارد.

این شرکت 1286نفر نیروی کار دارد که در 43 شعبه ونمایندگی سراسر ایران مشغول به کار هستند.

از این تعداد حدود 400 نفر در دفتر مرکزی در منطقه اسلامشهر تهران  فعال هستند.