تجمع کارگران در مقابل خانه کارگر تهران

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) صبح روز سه شنبه ۲۹آبان۹۷ گروهی از کارگران کارخانه‌ها و کارگاه‌های ایران با تجمع در مقابل خانه کارگر رژیم در تهران خواستار اجرای قانون کار و افزایش حقوق کارگران شدند.
این تجمع همزمان با سالروز تصویب قانون کار رژیم و با هدف طرح خواسته‌های کارگران برگزار شده است.
در این تجمع گروهی از کارگران زن و مرد پلاکاردهایی چون «کارگری افتخار است» و «هیچ قانونی نمی‌تواند جلوی حق‌خواهی کارگران را بگیرد» در دست دارند.
کارگران در این تجمع شعار «قانون کار ایران اجرا باید گردد»٬ «اشتغال؛ معیشت؛ حق مسلم ماست»، «قانون کار ایران؛ سرمایه کارگران» و «افزایش دستمزد حق مسلم ماست» می‌دادند.
اینها از کارگرانی هستند که مطالبه گری دارند اواسط بهار امسال ۳۴ نفر از آنها دستگیر شدند. امروز پیگیر دستگیر شدگان هم هستند