تجمع اعتراضی پرستاران در تهران

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز(محا)، جمعی از پرستاران در تهران دست به تجمع اعتراضی زده اند.

“اعتراض به اختلاس بزرگ در تعاونی اعتبار اعضا و شاغلین سازمان نظام پرستاری” علت این اعتراض عنوان شده است.

یک فعال سندیکای صنفی پرستاران در این رابطه نوشته است:” حدود 4 هزار پرستار هرنفر به طور میانگین حدود 40 میلیون تومان به صندوق واریز کرده اند برای دریافت وام، که با غیب شدن مدیران صندوق نه وامی پرداخت می شود و نه اصل پولشان”

 

رفتن به نوار ابزار