Monday , 21 May, 2018
آخرین اخبار

تجمعات مالباختگان برای دریافت سرمایه هایشان همچنان ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) بعد از گذشت یکسال و نیم همچنان بسیاری از سپرده گذاران به حق و حقوقشان نرسیده اند.

ویدیوی پایین مربوط به تجمع مالباختگان موسسه آرمان البرز ایرانیان 97/02/25 سه شنبه در مقابل دادسرای جرایم پولی و بانکی خیابان فاطمی در تهران است.