تجمعات اعتراضی در مشهد دوباره شروع شد

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) پس از هفته ها تظاهرات سراسری ضدحکومتی در ایران، که از مشهد شروع شده بود، این شهر بار دیگر شاهد تجمع اعتراضی مرتبط با موسسات مالی ورشکسته شد.

مالباختگان موسسه مالی و اعتباری “کاسپین بدر توس” صبح امروز شنبه 23 دی/ 13 ژانویه، در مشهد در شرق ایران، مقابل ساختمان مرکزی این موسسه واقع در خیابان خیام دست به اعتراض زدند. مالباختگان این موسسه با داشتن بنرهایی در دست نسبت به از دست دادن پول خود طی سه سال اخیر اعتراض داشته و خواستار رسیدگی شده اند.
این اعتراضات برای چندمین بار در مشهد طی ماه های اخیر رخ داده است که در نهایت منجر به سراسری شدن آن و تظاهرات ضدحکومتی هفته های اخیر ایران شد که در آن بیش از 25 نفر کشته  3700 نفر دستگیر و صدها نفر زخمی شدند. اعتراضاتی که مردم در آن خواستار سرنگونی حکومت ایران بوده و علیه علی خامنه ای، رهبر ایران شعار دادند.