تاکید کشورهای ترکستان غربی بر افزایش همکاری ها

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز(محا)، 3 کشور منطقه ترکستان غربی( آسیای میانه) سیاست های جدیدی مبنی بر افزایش همکاری در مسائل مرزی اتخاذ کرده اند.

عبدالعزیز کامل اف، غیرت عبدالرحمان اوف و رشید مرادف وزرای خارجه ازبکستان، قزاقستان و ترکمنستان در سمرقند ازبکستان با یکدیگر دیدار و بر همکاری‌های مرزی بین این کشورها تاکید کرده اند.

مراسم امضای این توافق نامه در حاشیه همایش بین المللی “آسیای مرکزی؛ گذشته و آینده، همکاری برای توسعه و شکوفایی پایدار” در شهر سمرقند ازبکستان تحت حمایت سازمان ملل صورت گرفته است.

همچنین در این دیدار وزرای خارجه ازبکستان و ترکمنستان گواهی نامه تصویب معاهده همکاری استراتژیک بین 2 کشور را اعطا کردند.

این سند در تاریخ 6 مارس سال جاری در عشق آباد در چارچوب سفر رئیس جمهور ازبکستان به ترکمنستان امضا و پس از آن به تصویب  پارلمان های 2 کشور رسیده است./فارس