تاکید ترامپ و ماکرون بر ناکامی ایران در برآورد نیاز های مردم

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ و امانوئل ماکرون، روسای جمهوری آمریکا و فرانسه، شنبه در گفتگوی تلفنی تاکید کردند که اعتراضات ایران نشانه ناکامی این رژیم در رسیدگی به نیازهای مردمش است.

به نقل از رویترز، کاخ سفید عصر یکشنبه ۱۷ دی/ ۷ ژانویه  گفت است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در تماسی تلفنی بر این نظر تاکید کرده اند کهاعتراضات گسترده در ایران نشانه ناکامی رژیم ایران برای رسیدگی به نیازهای مردمش و در عوض منحرف کردن ثروت این کشور برای تامین مالی تروریسم و پیکارجویی در خارج است.”

کاخ سفید افزوده است که این دو رئیسجمهور در این گفتوگوی تلفنی، برنامه هستهای کرهشمالی و همچنین اعتراضات اخیر در ایران را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادنددر این گفتوگو، بر یافتن راهحلی که خلع سلاح کامل هستهای کرهشمالی را ممکن سازد، «تاکید شده است