تاریخ بی خردی جغرافیای بی خردی!/ طاهر نقوی

باربارا تاکمن در کتاب «تاریخ بی خردی» می‌نویسد که :

«خشک مغزی منشأٔ خود فریبی است و در حکومت نقش بسیار بزرگی دارد و عبارت از این است که اوضاع و احوال را بر مبنای تصورات ثابت و پیش ساخته ارزیابی کنیم و علائم و قرائن مخالف را نادیده بگیریم یا مردود بشماریم و به پیروی از ارزوهای خود عمل کنیم و واقعیت‌ها را گردن ننهیم.»

اکثر حاکمان در کشور نمی‌شنوند!

برخی دیگر از حاکمان نمی بینند!

وبرخی از آنها نه می‌بینند و نه می‌شنوند!

و فاجعه اینکه گروهی هستند که هم می‌بینند و هم می‌شنوند و به آنچه می‌بینند و می‌شنوند اهمیتی نمی دهند!

از این ناشنوایی و نابینایی حقوقی که بگذریم درد دیگری نیز دامن گیرمان هست!

درد بی حسی!

متاسفانه ملت احساس درد نمی‌کنند!
دردشان نمی آید!

هر اتفاقی که در این کشور سر خلق اله می‌آید مثلا افت ارزش پول ملی به یک پنجم، در دیگر کشورها می‌تواند چندتا دولت رو پشت سر هم به استیضاح و پرسش و پاسخ و سرنگونی بکشاند. !!!

اما در کشور ما نمایندگان مجلس که مسول نظارت بر عملکرد دولتمردان و حاکمان هستند خود بر درد بی دردی و بی حسی مبتلا هستند، و با دولت چه عاشقانه میلولند…

و…

متوجه ساختن این «جماعت قدرت پیشه» که «کشور از دست میرود» کاری بس سخت و دشوار است…

آنها فراموش کرده اند که «بستن دهان هاو چشم ها» و در «حصر بردن اندیشه ها» و «پشت میله ها فرستادن اراده ها» روش صحیح کشور داری نیست و منش دیکتاتور هاست…

اگر این روش‌ها موثر بود اکنون نظام پهلوی با «نیروی ساواک» مخوفش حکمرانی می‌کرد! و «صدام با رژیم بعثی بر تخت قدرت جلوس کرده بود » و«معمر قذافی نهایت از لوله ی فاضلاب بیرون کشیده نمیشد» …

این روزها فعالان سیاسی و مدنی آزربایجان و ترکها روزهای سختی را می‌گذرانند به جوانی که طرفدار تیم فوتبال تراکتور سازی هست بر فرض اینکه عکس علامت «بوزقورد» هم در صفحات مجازی خویش به نمایش گذارده باشد به جفا 13 سال حبس محکوم می‌گردد!!

دو سایت یول پرس و آچیق یول به دستور شورای عالی امنیت ملی بسته می‌شود.

عباس لسانی از فعالان مدنی آزربایجان به ناحق به هشت سال زندان و تبعید به یزد محکوم می‌گردد!!

«اصلاح طلبان» در کشور «چراغ سبز» رد صلاحیت و قلع و قمع و دستگیری فعالان مدنی ترک را می‌دهند!

و اصولگرایان به بندشان می‌کشند!!

و پان فارسها و پان ایرانیست ها صوت می‌زنند و تشوقیشان می‌کنند و هوررا می‌کشند !!

با بستن دو سایت آچیق یول و یول پرس نه راههای فعالان سیاسی و مدنی آزربایجان وترکها بسته می‌شود و نه با دستگیری چند نفر فعال سیاسی و مدنی ، جنبش تحول خواهانه و عدالت طلبانه ومطالبه گرانه ی ترکها از حرکت باز می ایستد…

زمان آن فرا رسیده است که حاکمان چشمان خویش را به روی حقایق و واقعیت ها باز کند و لشگر مبارزان مدنی ترک را از آزربایجان تا خراسان و شیراز و بندر ترکمن و… به عینه ببیند…

اینکه برخی ها به خیال خویش تصور کنند با دستگیری وحتی کشتن چند نفر سرنوشت حرکت تحول خواهانه ی ترکهای ایرانِ امروزی به سرنوشت «فرقه ی دموکرات آزربایجان » مبدل میگردد سخت در اشتباهند….

بهتر آن است که مسند نشینان قدرت سیاسی کشور امورات را از دست «شوالیه های دن کیشوتی» شان باز ستانند و زمام امور دست خردمندان بسپارند…

به لطف «پت و مت های سیاسی» کشور «اصولگرا و اصلاح طلب» کشور به حد کافی دشمن خارجی دارد و نیازی به دشمن سازی داخلی نیست!

گویا برخی با نفوذ در حاکمیت رسالت آن دارند که حرکت مدنی ترکها را به سمت رادیکال بکشاند و با چنین آرای ظالمانه و دستورالعمل های امنیتی «کشکی» نظام را در مقابل ترکها قرار دهد…

آنها به نیکی میداند که چنانچه ترکها اراده کنند هر کاری را به سر انجام می‌رساند…

این ره که برخی از مقامات امنیتی و قضایی کشور برداشته اند یقین دارم کشور سر از فارسستان یا افغانستان در خواهد آورد و نهایتا جنگ قومی و…

ترکها تا از نتیجه ی برد بازی های سیاسی مطمئن نگردد وارد بازی‌های مرسوم که رقیبان، طالب آن هستند نخواهد شد!

بار بارا تاکمن «بی خردی» را نباید در «تاریخ» بجوید!!! بی خردی در «جغرافیای ما» فوران می‌کند!

رفتن به نوار ابزار