تأیید حکم ۱۰ ماه حبس تعزیری سهند معالی در دادگاه تجدید نظر

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) شعبه ۳ دادگاه تجدید استان آذربایجان شرقی به ریاست قاضی بهلول علیزاده حکم ۱۰ ماه حبس تعزیری سهند معالی فعال ملی مدنی تورک را که” به اتهام فعالیت تبلیغی علیه گروه‌های مخالف نظام” در دادگاه انقلاب سراب صادر شده بود، عینا تأیید کرد.

در دادنامه صادره که در تاریخ ۲۱ فروردین ۹٨ تنظیم گردیده آورده شده:
“با توجه باینکه موضوع مطروحه با مندرجات پرونده مطابقت دارد و تجدید نظر خواه در کلیه مراحل رسیدگی صراحتا اقرار دارد و توجها باینکه تجدید نظر خواه علیرغم دعوت بجلسه جهت اخذ توجیه و دفاع در مرحله تجدیدنظرخواهی حاضر نشده است النهایه اعتراض وارد نبوده و با رد آن مستندا به بند الف ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تأیید می گردد.این رأی قطعی است”.

معالی در تیرماه ۹۷ و در جریان تجمعات سالانه قلعه‌بابک توسط نیروهای امنیتی سراب بازداشت شد.
اتهام او ” فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق پخش اعلامیه” بوده که با قرار وثیقه سیصدمیلیون تومانی تا پایان مراحل دادرسی بطور موقت آزاد گردید.

این فعال آذربایجانی دی ماه سال گذشته نیز به همراه سه فعال دیگر اهل سراب بنامهای حیدرمزینی ،محمد رنجبری و وحید نورمحمدی با اتهام مشابه فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق پخش اعلامیه دستگیر شده که در این پرونده نیز باقرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی تا اتمام مراحل دادرسی بطور موقت آزاد خواهد بود.

پیشتر معالی در تیرماه ۹۲ نیز با اتهامی مشابه به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود .

همچنین در تاریخ ۱۲ تیرماه ۱۳۹۱ نیز نیروهای امنیتی با مراجعه به منزل این فعال مدنی اهل سراب اقدام به بازداشت و تفتیش منزل پدری ایشان کرده بودند.
مامورین قضایی-امنیتی، آن زمان وی را مجبور به بازکردن مغازه‌اش در بازار کرده و پس از تفتیش کامل، کامپیوتر و وسایل شخصی او را ضبط نمودند.

Comments: 0

رفتن به نوار ابزار