بیش از 700 دانش آموز در فرانسه بازداشت شدند

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) رسانه‌های فرانسه به نقل از وزارت کشور گزارش دادند بیش از 700 دانش آموز دبیرستانی که در اعتراض به سیاست‌های آموزشی دولت امانوئل ماکرون دست به تظاهرات زدند، توسط نیروهای امنیتی این کشور بازداشت شده اند.

بر اساس این گزارش، همچنین حدود 280 دبیرستان نیز در سراسر فرانسه روز گذشته به خاطر اعتراضات دانش آموزان تعطیل شده بود.

گفتنی است دانش آموزان از روز دوشنبه گذشته در بسیاری از شهر‌های فرانسه دست به تظاهرات‌ زده و اتحادیه‌های دانش آموزان نیز بر تداوم اعتراضات تاکید می‌کنند.