بیش از ۴۰ درصد ایرانیان جویای کار هستند

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) رئیس مرکز آمار ایران خبر داد:

بیش از ۴۰ درصد ایرانیان جویای کار هستند.

نرخ بیکاری استان همدان نسبت به متوسط کشوری کمتر است./ایسنا