بیش از ۴۰۰ مورد کودک آزاری و همسرآزاری در یک سال در استان بوشهر

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) به گفته مدیرکل بهزیستی استان بوشهر، سال گذشته ۲۰۱ مورد کودک آزاری و ۲۱۷ مورد همسر آزاری در استان بوشهر اتفاق افتاده است. بر اساس این آمار، بیشتر موارد کودک آزاری به ترتیب توسط پدر و مادر خانواده انجام گرفته و دلیل عمده همسر آزاری تندخویی در محیط خانواده بوده است.

رفتن به نوار ابزار