بیانیه کانون مبارزه با نژادپرستی/ آموزش و پرورش، کمر به قتل زبان های غیر فارسی بسته است

وزارت آموزش و پرورش به بهانه درمان، کمر به قتل زبان های غیر فارسی بسته است
بیانیه کانون مبارزه با نژادپرستی در ایران

دژخیمان زبان های غیر فارسی با کارد خونین زبان غالب هر روز نقشه ای برای ذبح زبان های غیرفارسی می کشند.
چند روز پیش خانمی به نام رضوان حکیم زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، سخن از «تست بسندگی زبان فارسی در طرح سنجش سلامت» به میان آورد تا به قول خودش «مشکل دیرآموزی» دانش آموزان مناطق دوزبانه را حل کند. از این امر چنین بر می آید که بالانشینان دارالخلافه، دیرآموزی را مرضی ذهنی وروانی یافته اند که باید هفتاد در صد دانش آموزان ایران (طبق آمار جدبابایی وزیر اسبق همین وزارتخانه) برای درمان آن به کارد سلاخی «سنجش سلامت» سپرده شوند تا زایده پلشت زبان مادری شان، جراحی و از نونهالی به «فارس ایده ال» بدل شوند!
در تیرماه ۱۳۹۷ نیز محمود بطحایی وزیر همین وزارتخانه – که چندی پیش استعفا کرد – گفت: « در برخی مناطق مشاهده شده است با زبان محلی به دانش‌آموزان آموزش داده می‌شود که این موضوع بسیار خطرناک است زیرا بچه‌ها زبان محلی را در خانواده فرا می‌گیرند پس باید زبان رسمی کشور را در مدرسه بیاموزند». والبته آن وزیر شوونیست نمی تواند معاونی بهتر از خانم حکیم زاده داشته باشد.
بی گمان، مساله ژرف تر از اینهاست، زیرا با تضعیف گفتمان رسمی مذهبی، گفتمان پان پارسی در وزارتخانه های مختلف کشور نفوذ کرده و رو به گسترش دارد. خروجی این گفتمان مسموم را هم در وزارت اطلاعات و نزد بازجویان اش می بینیم و هم در وزارتخانه های نیرو، آموزش و پرورش، کشور و..
و بی خود نیست که چند روز پیش وزارت کشور ج ا ا تصمیم گرفت، نام کهن و تاریخی بخش «عرب حسن» شهرستان شوشتر را به «آوان» تبدیل کند، اما وقتی با مخالفت مردم عرب این بخش و دیگر هموطنان مان رو به رو شدند سخن از عدم قطعیت آوردند. ما در اینجا به وزارت کشور که خود شاهد شکوفایی و گسترش بی سابقه هویت خواهی مردم عرب جنوب کشور است می گوییم که نه تغییر نام بخش جدید التاسیس عرب حسن و نه تغییر پیشین نام بیش از دویست شهر و روستا و محله عربی اقلیم اهواز می تواند جلوی این موج سهمگین فاشیست شکن را بگیرد.
کانون مبارزه با نژاد پرستی و عرب ستیزی در ایران با نکوهش شیوه های دگرستیزانه وزارت آموزش و پرورش معتقد است که تنها راه حل انسانی مشکل دیرآموزی دانش آموزان ملیت های غیرفارس، همانا تدریس به زبان های آنان در دوره ابتدایی است. نیز این کانون انتظار دارد فعالان این ملیت ها برای اول مهر آینده برنامه های اعتراض آمیز گوناگونی را طرح ریزی کنند تا بتوان از سرعت ماشین نامهربان ضد زبان های اکثریت مردمان ایران کاست، زیرا گذشت سالیان و سکوت ما به سود هویت زدایان و دشمنان زبان های غیر فارسی است.
بيانيه شماره ٤٥/١١/٦/١٩

رفتن به نوار ابزار