بیانیه نمایندگان کرد در مجلس ایران/همه پرسی اقلیم کرد محکوم است

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز(محا)،نمایندگان کرد مجلس ایران با صدور بیانیه ای برگزاری همه پرسی جدائی در اقلیم کرد عراق را محکوم کردند.

نمایندگان کرد اعلام کرده اند: موضع ما نمایندگان کرد مجلس شورای اسلامی دقیقا همان موضع حکیمانه نظام جمهوری اسلامی است.
در بیانیه نمایندگان کرد مجلس ایران بر حفظ تمامیت ارضی عراق و مخالفت با رفراندوم تاکید شده است.
محتوای متن بیانیه نمایندگان کرد ایران به شرح زیر می باشد:
_پایبندی کشورها به تمامیت ارضی آنها یکی از اصول بنیادین و پذیرفته شده بین المللی است و طبیعی است که هیچ کشوری اجازه نمی دهد به تمامیت ارضی آن خدشه وارد شود و بخشی از آن به تصرف دیگران درآید و یا نام دیگری برای آن تعیین شود.
_رفراندوم نیز به عنوان یک ابزار دموکراتیک تنها زمانی معنی دار است که در بین تمام شهروندان  یک شهر انجام شود و یک بخش یا قسمت از کشور، نمی تواند برای خود رفراندم محلی یا منطقه ای برگزار کند.
_در کشور عراق اخیرا جریانی با حمایت اسرائیل در پی برگزاری رفراندوم قومی جهت اعلام اسقلال بخشی از عراق است  اسرائیل به دنبال استفاده ابزاری از احساسات بی فرجام مردم منطقه کردنشین عراق است.
_همه پرسی هم منافع مردم مظلوم کرد در عراق را تهدید می کند و هم ثبات کشورهای منطقه را نشانه گرفته است.
_ رفراندوم قومی و مذهبی و منطقه ای در تضاد با قواعد بین المللی، منافع مردم عراق خصوصا مردم کردزبان آن و ثبات و امنیت منطقه است.
_از نخبگان کرد نیز انتظار می رود با بینش و بصیرت درست خود مردم را نسبت به این نقشه شوم آگاه کرده و اجازه ندهند مظلومیتی و محرومیت منطقه کردنشین عراق بیش از بیش استمرار یافته و اتفاقی نیفند که باعت شود منافع مردم کرد عراق فدای احساسات نادرست و منافع دشمنان اسلام شود.
رفتن به نوار ابزار