به مناسبت فرارسیدن سالگرد قتل عام رهبران خلق ترکمن

این پست نیز در دسترس است: faفارسی

پاسداران جمهوری اسلامی در ۱۸ بهمن سال ۱۳۵۸ چهار تن را شبانه دزدید، بعد از شکنجه های وحشیانه در ۲۹ بهمن ۱۳۵۸ به جوخه اعدام سپردند و جسدشان را در ۱۲۵کیلومتری جاده بجنورد رها نمودند .

توماج، مختوم، واحدی و جرجانی با سينه ای از امید و آرزو برای مردم ايران و ترکمن صحرا، با مردم ارتباط نزديک برقرار کردند و برای دستيابی به خواستها و مطالبات آنها شبانه و روز تلاش نمودند.

آن ها از میان مردم بپا خواسته بودند، به زبان مردم سخن میگفتند و جان و جوانیشان را برای نیک بختی مردم و برای آرمانهای انسانی و شریفشان فدا کردند.

ياد آنها در خاطره مردم ترکمن و مردم ایران باقی خواهد ماند. یاد و نامشان گرامی باد!

این پست نیز در دسترس است: faفارسی