برکناری رئیس امنیت ازبکستان

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) رستم عنایت اف، رئیس سرویس امنیت ملی ازبکستان پس از ۲۳ سال از مقام خود برکنار شد.

گزارشها حاکیست این اقدام روز چهارشنبه توسط رئیس جمهور این کشور “شوکت میرضیایف” صورت گرفته است.

“اختیار عبدالله اف” دادستان کل اسبق این کشور جایگزین وی شده است.

عنایت اف ۷۳ ساله یکی از معدود بازماندگان دوران اسلام کریم اف رئیس جمهور فقید این کشور بود.

وی یکی از رقبای رئیس جمهور میرضیایف محسوب می شد و شائبه برکناری وی از چندین ماه پیش در محافل مختلف ازبکستان به گوش می رسید. میرضیایف پس از به قدرت رسیدن چندین بار از عملکرد وی و دستگاه امنیت ملی انتقاد کرده بود‌.

بسیاری قدرت گرفتن بیش از حد وی را دلیل برکناریش می دانند. در ماه دسامبر میرضیایف خواسته بود که از قدرت بیش از حد این دستگاه کاسته شود.

او طی یک سخنرانی گفت: “دستگاه امنیت ما بر پایه قوانین ۲۶ سال پیش اداره می شود. ما باید این ساختار را اصلاح کنیم. دستگاه امنیت ملی باید حافظ منافع داخلی و خارجی ما باشد.”

ماه گذشته نیز میرضیایف از تمامی سفارتخانه های این کشور خواست تا افراد امنیتی مستقر در نمایندگیهای این کشور را باز گردانند. او گفت دوره این کارها به سر آمده و نمایندگان یک دستگاه خاص نباید در سفارت باشند. سفیر تنها نماینده رئیس جمهور است و دیگران نباید بر وی تاثیرگذاری داشته باشند.