برهم‌زنندگان بازار ‌ارز زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کردند!

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) معاون اول قوه قضائیه گفت: معلوم شد که برهم‌زنندگان بازار ‌ارز، زیر نظر بانک مرکزی فعالیت می‌کردند؛ در سال ۹۷ و ۹۶ حدود ۳۰ میلیارد دلار برای کنترل بازار ارز کشور هزینه شده است؛ متهمان، ارز ‌دولتی گرفتند و مطلقا جنسی وارد نکردند!

رفتن به نوار ابزار