بحران جدی آب در جنوب ایران

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز(محا)، قاسم قائدی مدیرکل مدیریت بحران استان بوشهر گفته است: مشکلات ناشی از خشکسالی و کمبود آب در استان بوشهر به بحرانی جدی تبدیل شده تا جائی که در بخش جنوبی این استان آب سهمیه بندی شده است.
وی در گفتگو با ایلنا به موارد زیر هم اشاره کرده است:
–  در حال حاضر مشکل بحران بی آبی در سرتاسر کشور وجود دارد اما استان‌های جنوبی کشور بیشتر درگیر این بحران هستند و این موضوع به مشکلی جدی و تهدید کننده تبدیل شده است.
–  با توجه به آغاز فصل و افزایش دما در استان بوشهر مصرف آب افزایش یافته و این موضوع بر مشکلات آب و برق منطقه را افزایش داده به حدی که تامین آب برخی از شهرستان‌ها از جمله دشتستان در این استان از شهرستان کازرون استان فارس تهیه می شود و به همین دلیل آب این منطقه سهمیه بندی شده است.
–  با توجه به بحران کمبود آب و مشکلات این حوزه امیدواریم مردم استان بوشهر در مصرف آب صرفه جویی کنند تا این دوره بحرانی با مدیریت درست و متعهدانه مردم سپری شود.
رفتن به نوارابزار