بحران بسیار شدید در سفره های زیر زمینی آب در ایران

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا)،  براساس شاخص GDSجدیدترین ارزیابی توسط theGEF ، unep UNIGRAC نشان می دهد که سفره های آب زیرزمینی ایران درشرایط تنش بسیاربالا قراردارند.

در گذشته مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست ایران گفته بودند:70 درصد سفره های آب زیر زمینی کشور از حدود 10 تا 15سال گذشته تا کنون روبه کاهش بوده است.

رفتن به نوار ابزار