با جدیت درصدد رفع مشکل فنی سایت هستم

مدتی است که سایت خبرگزاری میکروفون نیوز با مشکلات فنی متعددی روبرو شده است.

این مشکلات عمدتا به دلیل حملاتی است که از سوی نیروهای مخالف آزادی بیان دریافت کرده ایم.

با جدیت در صدد رفع مشکل هستیم.

به محض برطرف کردن مسائل مجددا با قدرت و همت بیشتری در خدمت افکار عمومی و آزادی بیان خوایهم بود.

مدیریت خبرگزاری میکروفون نیوز

اول نوامبر سال 2018

رفتن به نوارابزار