بانک مرکزی: کسری بودجه کشور در ۹ ماهه امسال به ۴۵ هزار میلیارد تومان رسید

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) بانک مرکزی روز یکشنبه ۲۱ بهمن گزارش ۹ ماهه امسال اقتصاد کشور را منتشر کرد که بر اساس آن، تراز عملیاتی و سرمایه‌ای در رژیم آخوندی، در این دوره بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان کسری نشان می‌دهد.
این رقم بی‌سابقه در حالی است که بر اساس قانون بودجه سال جاری پیش‌بینی شده بود که کسری بودجه تنها ۲۴.۴ هزار میلیارد تومان باشد.
چنین حجمی از کسری بودجه در کل تاریخ این رژیم، حتی برای آمارهای ۱۲ ماهه نیز بی‌سابقه است.
نرخ تبدیل دلار در قانون بودجه امسال ۴۲۰۰ تومان در نظر گرفته شده است. بدین ترتیب، کسری تراز عملیاتی و سرمایه‌ای ۹ ماهه امسال بر اساس نرخ دلار رسمی ۱۰ میلیارد و ۷۱۴ میلیون دلار برآورد می‌شود

Comments: 0