بازسازی مزار فریدون ابراهیمی در تبریز قبرستان امامیه

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا)جمعی از فعالین حرکت ملی آزربایجان با حضور بر سر مزار فریدون ابراهیمی، سنگ‌قبر وی را ترمیم کردند.

فریدون ابراهیمی‌، لیسانس حقوق سیاسی از دانشکده حقوق طهران، مفسر سیاسی و عضو کمیته مرکزی فرقه دمکرات آزربایجان و دادستان کل آزربایجان در حکومت ملی بود. فریدون ابراهیمی در پی حمله ارتش پهلوی به آزربایجان در سال 1325 دستگیر شد. شش ماه پس از اشغال آزربایجان توسط ارتش، در آستانه ورود محمدرضا پهلوی به تبریز فریدون ابراهیمی را به دار آویختند

رفتن به نوار ابزار