بازدید نمایندگان مجلس از اوین به تعویق افتاد

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) یکی از اعضای هیئت رئیسه مجلس ایران از به «تعویق» افتادن زمان بازدید نمایندگان از زندان اوین بهدلیل آنچه «شرایط نامساعد جوی» عنوان شد٬ خبر داد.

محمدعلی وکیلی روز یکشنبه هشتم بهمن، با اعلام این موضوع در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا گفت که هنوز زمان انجام این بازدید مشخص نشده است و بهزودی در این رابطه اطلاعرسانی میشود. قرار بود پیش از ظهر روز یکشنبه٬ ۱۰ نماینده به بازدید از زندان اوین، محل نگهداری شماری از بازداشتشدگان اعتراضهای دیماه، بروند.

پایگاه خبری جماران روز شنبه هفتم بهمن این نمایندگان را محمد کاظمی، حسن نوروزی، محمدجواد فتحی، محمد دهقان، عبدالکریم حسین زاده، محمدعلی وکیلی، اللهیار ملکشاهی، فاطمه سعیدی، ولی الله نانواکناری و محمد برومندی معرفی کرده بود.خبرگزاری ایلنا و روزنامه ایران نیز نوشتهاند که فاطمه سعیدی، تنها نماینده زنیاست که در جمع بازدیدکنندگان از اوین، حضور خواهد داشت.

پس از انتشار گزارشهایی درباره کشته شدن شماری از بازداشتشدگانِ اعتراضهای اخیر در بازداشتگاهها، گروهی از نمایندگان مجلس درخواست بازدید از زندان اوین را مطرح کردند. اخبار کشتهشدن بازداشتشدگان، هشدار شماری از نمایندگان در مورد تکرار «کهریزک دوم» را در پی داشت.

در هفتههای اخیر، گزارشهایی درباره مرگ وحید حیدری و شهاب ابطحیزاده در اراک، سینا قنبری در اوین، محسن عادلی در دزفول، سارو قهرمانی و کیانوش زندی در سنندج، منتشر شدهاست. این در حالی است که مقامهای قضایی جمهوری اسلامی میگویند آنها «خودکشی» کردهاند یا مرگ آنها با تجمعهای اعتراضی ارتباطی نداشتهاست.