بازداشت ۵۲ شهروند در یک مهمانی خصوصی در ساری

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا)  بامداد دیروز ۵۲ نفر در یک مهمانی خصوصی در ساری بازداشت شدند که از این تعداد ۲۹ نفر پسر و ۲۳ تن دختر بودند. ورود به حریم خصوصی شهروندان و مداخله در امور فردی آنان از جمله انتقاداتی است که به نظام قضایی و انتظامی ایران وارد است.