بازداشت شدگان کم سن و سال آزاد می شوند

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) رسانه های ایران در جزییات اعلامی شان در باره دستگیریهای معترضان اخیر حکومت ایران، گفته اند که ”لیدرهای هنجارشکن” در بازداشت خواهند ماند اما برخی دیگر آزاد می شوند.

در همین رابطه ناصر عتباتی، دادستان عمومی و انقلاب اردبیل در شرق آذربایجان ایران گفته است که سه نفر از ”لیدرهای اصلی فراخوان هنجارشکنی” دستگیر شده ند. او همچنین از بازداشت و نگه داری تعداد دیگری از افراد که ”به سردادن شعار‌های ساختارشکنانه و توهین به مقدسات اقدام کرده بودند” خبر داده است. عتباتی گفته است که بقیه افراد بازداشت شده پس از توجیه آزاد شده اند.

در همین زمینه، ”ایسنا” به نقل از منابع آگاه که نخواسته اند نامشان افشا شود، گزارش داده است که دانش آموزان و افراد زیر ۲۰ سال از زندان آزاد خواهند شد. براساس گزارشهای رسمی در ایران دستکم۲۱ نفربر اثر این اعتراضات در ایران کشته شدهاند. همچنین گزارشها حاکی از آن است که درحدود ۱۰۰۰ نفر نیز بازداشت شدهاند. از روز پنجشنبه ۷ دیماه، اعتراض ها در شهرهای ایران آغاز شد. ابتدا این اعتراض ها شعارهای اقتصادی داشت اما به تدریج از مشهد، به کرمانشاه و سایر شهرهای ایران کشیده شد. در اعتراض های گسترده در شهرهای بزرگ و کوچک ایران، مردم معترض شعارهایی علیه نظام و رهبر ایران سر دادند.