بازداشت دستکم1000نفر در استان خوزستان

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز(محا)،منابع خبری از دستگیری دستکم 1000 نفر در استان خوزستان در جریان تظاهرات ضدحکومتی در ایران خبر می دهند.

این تظاهرات ها از 8 دی ماه از شهر مشهد ایران آغاز، و گفته می شود کماکان موج این اعتراضات به شکل های مختلف ادامه دارد.

الشرق الاوسط  آمار زیر را از بازداشت شدگان شهرهای استان خوزستان ارائه داده است:

شادگان”فلاحيه”  560 نفر

اهواز دست كم 360 نفر

شوشتر 200نفر

خرمشهر “محمره”دست كم 135نفر

شوش و سوسنگرد”خفاجيه”80 نفر

حميديه 66 تن

شهرك هاى ملاشيه و شعيبيه 60 تن

این خبرگزاری می نویسد 4كودك عرب در ميان دستگيرشدگان در استان خوزستان هم وجود دارد.

هنوز از شمار بازداشت شدگان شهرهاى دزفول، مسجد سليمان و بندر ماهشهر آمارى منتشر نشده است.