بازداشت دختر ورزشکار سنندجی بە اتهام برافراشتن پرچم کردستان پس از پیروزی


به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز(محا) بک دختر ورزشکار اهل سنندج پس از آنکە در چهارچوب تیمی از اقلیم کوردستان بر ورزشکار ایرانی پیروز و پرچم کوردستان را بر افراشت، از سوی نهادهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدە است.

برپایە گزارش هەنگاو، یک دختر ورزشکار اهل سنندج (سنە) با هویت ”آرزو میرکی“ ٢٠ سالە کە در رشتە کیک بوکسینگ فعالیت دارد دو هفتە پیش از سوی نیروهای ادارە اطلاعات این شهر بازداشت شدە است.

بە گفتە یک منبع مطلع، آرزو میرکی بە اتهام بر افراشتن پرچم کردستان پس از پیروزی بر حریف اصفهانی خود در شهر سوران از توابع استان هولیر اقلیم کوردستان، و بازگشت بە زادگاهش، بازداشت شدە و سرنوشتش نامعلوم می باشد.

اوایل آذر ماه امسال دو تیم کیک بوکسینک شهر سوران و شهر اصفهان با هم بە مسابقە پرداختند کە آرزو میرکی بە عنوان بازیکن قرار دادی با تیم منتخب سوران بە مصاف تیم اصفهان رفتە بود.

Comments: 0

رفتن به نوار ابزار