بازداشت تعدادی از تماشاگران در استادیوم رضازاده اردبیل

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) به گفته شاهدان عینی، عده ای در داخل ورزشگاه رضازاده اردبیل طی بازی دیروز ایران و پرتغال هنگام سر دادن شعارهای ملی آزربایجان و فیلمبرداری از صحنه توسط مامورین لباس شخصی بازداشت شدند.

تا کنون اطلاع دقیقی از هویت بازداشت شدگان و محل نگهداری آنان در دست نیست.

رفتن به نوار ابزار