بازداشت بیش از ۱۰۰ معترض در شانزه لیزه

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) در پی ورود معترضان به خیابان شانزه لیزه پاریس پس از هفت ماه ممنوعیت و درگیری پلیس ضد شورش؛ این خیابان که کانون اعتراضات مردمی علیه نظام سرمایه داری در فرانسه شناخته می شود بار دیگر بسته شد.

در حال حاضر خیابان شانزه لیزه به صحنه نبرد معترضانی تبدیل شده است که از ترس بازداشت شدن کمتر جلیقه زرد به تن دارند و با وجود بازرسی های شدید در ورودی، توانسته اند خود را به این خیابان برسانند.

تا ظهر امروز بیش از ۱۰۰ معترض به سیاست های دولت فرانسه فقط در پاریس بازداشت شده اند. در مجموع در این ۱۱ ماه اعتراض ۱۱ تن کشته و بیش از ۱۴ هزار تن بازداشت یا زخمی شده اند./ صداوسیما

رفتن به نوار ابزار