بازتاب گشوده شدن بنر های حق تعیین سرنوشت و آزادی زندانیان سیاسی در استادیوم سهند تبریز

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) روز گذشته در ورزشگاه سهند تبریز در بازی تیمهای تراختور آذربایجان واستقلال تهران بنری توسط ترکان آذربایحانی در زمینه حق تعیین سرنوشت گشوده شد.

این دو بنر حاوی مضمون «آزادی محبوسین آذربایجانی» و تاکید بر «حق تعیین سرنوشت جرم نیست» بود.

همچنین در این استادیوم انبوه جمعیت حاضر (نزدیک به صد هزار نفر)  به صورت متقابل از دو سوی استادیوم شعارهایی برای آزاد زندانیان سیاسی و از جمله عباس لسانی سر دادند.

شعارهای دیگری که در این بازی سر داده شد عبارت بودند از:

آذربایجان وار اولسون… ایستمه ین کور اولسون

سیاسی زیندانی لر، گرک کی آزاد اولسون

آذربایجان بیر اولسون… مرکزی تبریز اولسون

تورک دیلینده مدرسه اولمالیدیر هر کسه

حوادث استادیوم سهند تبریز از انعکاس وسیعی در نشریات داخلی و خارجی برخودار بوده است .

اخبار تکمیلی متعاقبل اعلام خواهد شد.