ای دیگ سنگی صبر آذربایجان و ای کاسه خشم تبریز…!/ دکتر فرزاد صمدلی

در شرایطی که اختلاس، دزدی، رشوه، قاچاق، ربا، تجمل گرایی، حیف و میل اموال عمومی،… همراه خود امواج بزرگی از فقر، بیکاری، گرسنگی، طلاق، خودکشی و دهها بحران کوچک و بزرگ اجتماعی را پدید آورده است،
و در شرایطی که «آقایان» و «آقازادها» در همه سطوح کشوری و لشکری، بدون هرگونه ترس و شرمی آشکارا در حال چپاول غنی ترین منابع کشور و استفراغ دروغ و خدعه و حیله بر عقل و قلب مردم هستند،
شاهد شیوع حمله های پی در پی و وحشیانه به دستفروشان در سراسر ایران هستیم.
حمله ای که روز دوشنبه ۱۷ تیر ۹۸، از سوی ماموران وحشی سد معبر شهرداری رژیم ولایت فقیه در تبریز به دست فروشان محتاج بازار گورجیلر صورت گرفته و سبب ضرب وشتم دستفروشان بیچاره و به خصوص مضروب و بی هوش شدن یک پیرمرد نابینا و مظلوم دستفروش شده است نشان دهنده آن است که آخرین قطره های عدالت در حال تبخیر شدن است، ظلم مرز نمی شناسد، عدالت در حال قطعه قطعه شدن است و زبانه های آتش ظلم از آتشدان ظالمین تنوره می کشد.
شرم باد بر دستان من که یارای انجام کاری را ندارد.
شرم باد بر تمامی دستانی که تسلیم سکون شده اند.
شرم باد بر تمامی دستانی که از همدستی با دستان دیگر می گریزند!
یادمان باشد که طارق بوعزیزی دستفروش تونسی در 17 دسامبر سال ۲۰۱۰ پس از حمله مامورین خود را در مقابل شهرداری شهر آتش زد و این آتش تمام تونس و بسیاری از کشورهای عربی را شعله ور نمود!
ای دیگ سنگی صبر آذربایجان و ای کاسه خشم تبریز، خود داوری کن!

رفتن به نوار ابزار