ایران پول صادرات نفت را چه می کند؟

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) دانش آموزان ایرانی در پاسخ یه سوال امتحانی ایران با پول صادرات نفت چه می کند؟ جوابهای درخور تاملی داده اند.

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *