“ایران درصدد ایجاد جنگ داخلی در جمهوری آذربایجان است”

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز(محا)، یکی از طلبه‌های جمهوری آذربایجان به تشریح چگونگی فریب شهروندان  این کشور  به خصوص طلبه‌های آذربایجانی در حوزه علمیه قم پرداخته است.

این طلبه تاکید دارد: برنامه مخرب ایران برای آذربایجان در پوشش  صدور شیعه گری فارس و در نهایت ایجاد جنگ داخلی است.

ادامه اظهارات وی به شرح زیر است:

–  در حال حاضر، بعضی از روحانیون آذربایجان  به دولت جمهوری آذربایجان خیانت می‌کنند. این خیانت به صورت بارز از سوی طلبه‌های آذربایجانی مشاهده می‌شود.
– جوانان آذربایجان که در ایران دوره‌های روحانیت را می‌گذرانند، اکثرا منافع ملی دولت آذربایجان را به روحانیون فارس می‌فروشند. آنها آشکارا خیانت می‌کنند.
–  جوانانی آذربایجانی که در مدرسه روحانیت شهر قم و اساسا در مدرسه “المصطفی” تبریز، تحصیل کرده‌اند، از سوی روحانیون فارس اغفال شده و فریب خورده‌اند. دیدگاه آنها ضد ترک شده است.
– آنها به دروغ می‌گویند دولت جمهوری آذربایجان را دوست دارند. لاکن، فریب خورده‌اند و دولت جمهوری آذربایجان را علنا طاغوت (شیطان) می‌نامند.
– روحانیون ایران که در راس آنها حسن عاملی؛ امام جمعه اردبیل، قرار می‌گیرد، به طلبه‌های آذربایجان دیدگاه ضد ترک القا می‌کنند. به طلبه‌های آذربایجانی ماموریت می‌دهند تا در مقابل دولت آذربایجان  شورش کنند.»
– به جوانان آذربایجان می‌گویند دولت آنها طاغوت است!، علیه طاغوت قیام کنید!، آذربایجان را از طاغوت پاک کنید!، پرچم حسین را حفظ کنید!. در واقع جوانان را علیه دولت آذربایجان شمالی اغفال می‌کنند.

–  به طلبه‌های وطن پرستی که موافق فکر فارس‌ها نباشند، جاسوس آمریکا و شیعه اسرائیلی، گفته می‌شود. یعنی؛ طلبه‌های فریب خورده را تاج سر می‌کنند، به آنها پول، خانه، اتومبیل و هر نوع امکاناتی را می‌دهند. فارس‌ها طلبه‌های آذربایجانی را شست و شوی مغزی می‌دهند تا دولت آذربایجان و رئیس جمهور این کشور را تحقیر کنند. هیچ کسی حق چنین کاری را ندارد.

رفتن به نوار ابزار