ایران جزو ده کشور نقض‌کننده حقوق هنرمندان

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا)،  وب‌سایت Global Investigative Journalism Network هنرمندانی را که در سال گذشته که پس از انتشار اثر انتقادی‌شان با فشارهای حکومتی روبه‌رو شده‌اند، معرفی کرد.

به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مهدی و حسین رجبیان، هنرمندان ایرانی محکوم به حبس، در فهرست «هنرمندان طغیانگر» که از سوی Global Investigative Journalism Network منتشرشده، قرار گرفتند.

این وب‌سایت اشاره که این دو هنرمند منتقد به دلیل اینکه اثرشان با اصول و هنجار حکومتی مطابقت نداشته، زندانی شده‌اند.

وب‌سایت Global Investigative Journalism Network به نقل از این دو هنرمند نوشته است: «اگرچه زندگی در سایه حبس و محدودیت ما را برای آینده هنری‌مان نگران کرده، اما مطمئن هستیم که می توانیم به کمک هنرمندان بین‌المللی آینده را بسازیم و برای ‘آزادی’ بکوشیم»