ایران ادعا کرد تروریست ها با پوشش زنانه وارد مجلس شده اند

معاون امنیتی وزیر کشور ایران گفت: بررسی حادثه تروریستی تهران در شورای امنیت کشور ادامه دارد. تروریست ها با پوشش زنانه وارد مجلس شدند
جلسه شورای تامین استان تهران برگزار شده و همچنان ادامه دارد و جلسه شورای امنیت کشور نیز تا ساعاتی دیگر برگزار و تمام ابعاد قضیه مورد بررسی قرار می گیرد
حدود ساعت 10:15 صبح امروز اتفاق اولیه در حرم مطهر امام راحل رخ داد، دو نفر قصد ورود به حرم داشتند که نیروها متوجه شدند و در همان محوطه قبل از ورود به حرم مطهر یکی از آن ها خودش را منفجر کرد و منجر به شهادت یک نفر و مجروح شدن دو نفر دیگر شد
نفر دوم نیز با درگیری که با نیروهای امنیتی داشت به هلاکت رسید و در حال حاضر جنازه دو نفر در اختیار نیروها قرار دارد