ایران از نظر تعداد زندانیان جز 10 کشور اول دنیا است

این پست نیز در دسترس است: faفارسی

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز (محا) به گفته محمود صادقی، نماینده مجلس، ایران از نظر تعداد زندانیان، در میان ۱۰ کشور اول دنیا قرار دارد.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: براساس آمار در سال ۵۸ از هر ۱۰۰ هزار نفر، ۲۳ نفر زندانی بوده اند که این میزان در سال ۹۶ به ۲۸۰ نفر به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر رسیده است.

این پست نیز در دسترس است: faفارسی