ایرانی‌ها عصبانی‌ترین مردم دنیا هستند

موسسه گالوپ به ترتیب ایران، عراق و سودان جنوبی را عصبانی‌ترین کشورهای دنیا معرفی کرده است. 50 درصد جمعیت ایران عصبانی هستند.

در گزارش سالانه 2017 این موسسه از احساسات جهانی، مردم ایران به عنوان عصبانی‌ترین مردم جهان معرفی شده‌اند.

این گزارش با مطالعه از وضعیت 142 کشور جهان تنظیم شده است.

در این گزارش مردم ایران با 50 درصد جمعیت عصبانی و عراق با 49 درصد و سودان جنوبی با 47 درصد عصبانی‌ترین کشورهای دنیا معرفی شده‌اند.

در این گزارش یونان نیز با 67 درصد پراسترس‌ترین کشور دنیا معرفی شده است.

در این گزارش همچنین 70 درصد از مردم جهان گفته‌اند که لذت زیادی می‌برند و لبخند زده و احساس آرامش و احساس احترام می‌کنند.

 

رفتن به نوار ابزار