ایرانیان چرا و چقدر به ترکیه سفر می‌کنند؟

به گزارش خبرگزاری میکروفون نیوز(محا)، ایرانیان تمایل زیادی بر ای سفر به ترکیه دارند. چرا؟!